ЧЕСТИТА ДА Е НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

Да прегърнем надеждата и се усмихнем на онова, което ни чака напред. Победителите растат бавно и трудно, но когато стигнат върха, са готови за следващия.

Дерзайте, момичета и момчета! Вдъхновявайте, скъпи колеги!

Categories: Училищни новини

НАШИ УЧЕНИЦИ В ПОРТУГАЛИЯ ПО ЕРАЗЪМ ПРОЕКТ

Осем ученици от 11б клас, специалност „Икономическа информатика“, с ръководител Надежда Манчевска участват в проект на тема: „Въвеждане на опита на ЕС в дигиталната икономика и дигиталните компетенции“ – DigiEc по програма „Еразъм+“. Те оимаха 2-седмично рактическото си обучение в португалския град Барселуш. Практиката се осъществи в реални условия в португалската фирма PAQ-Equipamentos de escritório, Lda. След успешно приключване на обучението учениците получиха сертификати и документ EUROPASS Мобилност, удостоверяващи придобитата професионална квалификация.

В практиката си по Еразъм проекта в Португалия нашите ученици работиха с водещи IT експерти в няколко направления: съвременни тенденции в информационните технологии и дигиталните компетенции; работа с ERP система и CRM система; запознаване с веригата за доставки в цифровата икономика; социалните медии в цифровата икономика; дигитална сигурност и онлайн идентичност; техники за онлайн продажби и разплащания; използване на технологии за организиране, автоматизиране и синхронизиране на бизнес процесите и дейностите, свързани главно с маркетинг, продажби, обслужване и техническа поддръжка; анализ на поведението на клиента; запознаване с дигитализацията и автоматизацията на МСП, посредством работа с различни технологични решения; използване на облачни технологии и големи данни в дигиталната икономика – продажби и маркетинг.

Сериозен труд и широка приложимост на наученото – благодарение на модерната визия за професионалното образование в нашето училище и подкрепата на ЕС.

Categories: Училищни новини

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ОСМОКЛАСНИЦИ

Categories: Училищни новини

ЗЛАТАРОВЦИ В ПРОЕКТ ЗА КЛИМАТА

Ралица Кантарджиева, Любомира Шопова и Марио Митончев с ръководител Анелия Попова участваха в международен проект по Еразъм+ , наречен „Климатични герои“. В заключителните събития и уебинарите се включиха 545 ученици и студенти от 26 държави с над 30 лектори. Темите в проекта – хранителни системи, енергетика, консумация, климатична справедливост, образование и гражданско участие. Каузата за климата отдавна е част от визията на ПГИТ за бъдещето и нашите ученици споделят общата ни загриженост за екологичните заплахи пред човечеството.

Categories: Училищни новини

ПОСЕЩЕНИЕ В ПЛЕВЕН ПО НП“ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Ученици от иновативните паралелки – Ралица Кантарджиева, Мария Брашнарова, Денислав Свечев от 9а клас, Кристиян Пецанов и Костадин Тараков от 9б клас – с ръководители учителите по български език и литература Марияна Китанова и Бистра Таракова бяха на посещение по НП“Иновации в действие“ в иновативната Професионална гимназия по туризъм „А.Константинов“-гр.Плевен от 27 до 31 юни. В обмена участва и неиновативната ПГ „Г. С. Раковски” – гр. Костенец. Екипът на ПГИТ, част от който бяха и директорът на училището Снежана Митова и учителите Стоян Брашнаров и Валери Дагалов, наблюдава два иновативни урока: интердисциплинарен урок по математика, музика и изобразително изкуство на тема „Математика от бабиния скрин” в 8в клас,специалност „Рекламна графика“, с преподаватели Полина Димитрова, Ваня Банчева и Зорница Борисова. Урокът е част от дейностите на двете иновативни професионални гимназии и обмена на добри педагогически практики, който започна в Петрич с нашия урок „Националната идея – проекции във времето“; иновативен урок по професионална подготовка – „Прилагане на професионалния софтуер КЛОК в обучението по хотелиерство”с участието на д-р Христо Христозов, член на борда на директорите на Lighthouse Golf&Spa Resor. В програмата на посещението бе включен и учебен филм, чрез който бе представено третото направление на иновацията в ПГТ“А.Константинов“ – извънкласни дейности с деца със СОП, които се обучават в Център за специални образователни потребности „П.Р.Славейков” гр. Плевен. В рамките на обмена се проведе кръгла маса на тема „Иновациите – фактор за повишаване на професионалните умения и компетентности”, в която ПГИТ представи интердисциплинарни уроци по български език и литература и предмети от професионалната подготовка, както и ученическа работилница с ученици от трите училища под наслов „Общуване с Усмивка”. Културната програма включваше посещение на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, където бе изнесена беседа от ученици на ПГТ-гр. Плевен от специалност „Екскурзоводско обслужване“, посещение на Творителницата на Джими „О Писменехъ”, Художествена галерия „Светлин Русев“ и пещерата Проходна. Голямото семейство на ПГИТ спечели нови съмишленици с модерно мислене за училището и ученето, което е себеоткриване в опит да намериш мястото си в света.

Categories: Училищни новини

НОВА НАГРАДА ПО ИСТОРИЯ

Деветокласникът Костадин Тараков с ръководител Иво Точевски спечели поощрителна награда в националния конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“, категория Презентация. Това е тринадесетото издание на конкурса, организиран от МОН, Национален дворец на децата, ОДК-Шумен и община Шумен. В оценяването на конкурсните работи в отделните раздели се включиха университетски преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Categories: Училищни новини

УЧЕБНА РАБОТИЛНИЦА В ПГИТ

„Възраждането строи мостове“ – под това мото премина учебната работилница в рамките на проекта „Националната идея – проекции във времето“. В нея участваха ученици от иновативните паралелки 9а и 9б клас, както и ученици от партньорите ни по националните програми „Иновативно училище“ и „Иновации в действие“ – ПГТ“Алеко Константинов“-Плевен и ПГ“П.Р.Славейков“-Якоруда.

✍️🎯 Учениците бяха разделени на учебни екипи на случаен принцип и преминаха през две предизвикателства: екипно решаване на електронен тест и мозъчна атака за аналитично четене, тълкуване и осмисляне на посланието към наши дни на възрожденски публицистични текстове. Екипите подготвиха презентации на наблюденията си върху текста, които представиха по определен регламент.

Categories: Училищни новини

ОТКРИТ УРОК ПО МАТЕМАТИКА

Още един открит урок се проведе в ПГИТ – той бе по математика, в 10а клас, на тема „Ръбести и валчести тела“. Старши учителят по математика София Рускова възложи на учениците практически задачи от раздел „Ръбести тела“. Леа Кобурова и Ива Терзиева представиха решенията си пред класа, като показаха, че знанията по математика са приложими в обикновени житейски ситуации, свързани с решаването на проблеми от интериора и екстериора в нашия дом. Емили Стоянова представи интересен поглед към ролята на валчестите тела в архитектурата. В презентацията си ученичката бе подбрала архитектурни решения, базирани върху математическите знания за цилиндър и конус. Урокът бе посетен от учители по математика от цялата област, директора, заместник-директора и колеги от ПГИТ, както и от старши експерта по математика в РУО-Благоевград Славка Манова.

Categories: Училищни новини

НАЦИОНАЛНАТА ИДЕЯ В ЗЛАТАРОВСКИ ПРОЧИТ

Паисий, П.Р.Славейков, Ботев – огненото слово на Българското възраждане прозвуча в артистичното изпълнение на ученици от иновативните паралелки в ПГИТ 9а и 9б клас. С рецитал започна иновативният урок, посветен на националната идея и българския дух. Златаровци показаха – в думи, образи, песни, символи, че историята помни – и страданието, и въставането. Затова нашите ученици решиха да представят този труден разказ – разказа за българите и времето – в един урок, който не остави нито един човек в залата на ОДК безучастен. Една модерна интерпретация на възрожденското послание към нашето време, замислена и осъществена от старши учителите по български език и литература д-р Бистра Таракова, Марияна Китанова и старши учителя по история и цивилизации Иво Точевски.

Урокът за българите, времето и възкръсването на духа ни от пепелта на забравата започна по чинтуловски – с една сърцата песен, която и днес ни пита: „Къде си, вярна ти любов народна?“. И вгледаните в душите ни очи и гласове на Доби и Марина. В урока бяха включени образователни продукти, изработени в резултат на изследователската работа на ученическите екипи:

Нацията – икономически, културен и социален продукт на модерността – интерактивен плакат, представен от Моника Гочева и Константин Кобуров.

Зараждане на Европа на нациите, интерактивна линия на времето – Ралица Кантарджиева и Константин Кобуров.

Етногенезисът на българите – от Библията до канската ризница – Кристиян Пецанов.

Реалиите на Млада Европа в публицистиката на Ботев – Денислав Свечев.

Под Беласица търся откъде започва България – Костадин Тараков.

Игра – пъзел, която съизмерва националните ни добродетели с господарската горделивост на поробителя(„Изворът на Белоногата“ П.Р.Славейков). Водещ играта – Мария Брашнарова.

Емоционален финал на иновативния урок „Националната идея – проекции във времето“ постави песента на Мария и Ралица „Една българска роза“.

Categories: Училищни новини

ТРАДИЦИОННО – ПЪРВА НАГРАДА ЗА ПГИТ

За пореден път нашите състезатели показаха талант, знания и умения в национално състезание. 🥇Костадин Бибишков от 10б клас спечели първа награда, а Александра Падарска от същия клас – 6 място в състезанието по информатика, информационни технологии и визуални изкуства „Аз мога – тук и сега“, което се проведе в Девин от 4 до 6 юни. Ръководител на учениците – Надежда Манчевска.

В първия ден от националното IT състезание „Аз мога – тук и сега“ в Девин нашите участници Александра и Костадин бяха разпределени в екип с други състезатели на случаен принцип. Те се състезават в направлението „Видеоклип“. Задачата е заснемане на кратко видео по зададена от журито тема: Александра и партньорът ѝ изтеглиха думите син и пръст, а Костадин и неговата партньорка – гума и пръст. В късометражния филм се оценяват сюжетът, посланието и техническото изпълнение. Времето за работа е 7 часа.

Състезанието е единственото по рода си в страната поради факта, че участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи само на място, по време на състезателния ден. Учениците се изправят пред истинско предизвикателство в силно конкурентни условия, за да покажат уменията си за работа с компютърно базирани технологии и да реализират проекти с творчески характер.

Categories: Училищни новини

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.